УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

Translate

понедељак, 27. април 2015.

ПЕСМЕ ИЗ КАФЕА У ГРАДУ НА КОЛУБАРИ / Дејан Богојевић

ПРОКЛИЈАЛИ КРИКСвој облик губимо у најдубљем сну
Беше ли то сећање таласа
или
Молитва убијених ветрова: корен и црни цвет

Тунели од магле
Путеви од чаробне прашине

У самом телу блешти проклијали крик
И светлост помешана са патњом
Док борба траје
Тражим случајно изгубљену песму

Јарам моћни
Никад намерно употребљен
У препуној чаши
Још је један стих

Нећу бич
Опрезан
Намерно
Бити желим
Црн
ТАШТИНА ГЕРИЛЕУ трену кад се пресвлачи ум
И велика дела: статуе, металне конструкције,
                                                   плачни екрани
Ми постајемо океани и мора у
Великом праску праскања смрти

То реч умире
Спремна да роди се
На новом копну
Где понавља мантру
Ситни камен – котрљајући

И не пишем више о трицама
Удара ме све више киша олујна

Лењо у нашем граду
Девојке се свлаче по тротоарима

Треба само прекорачити
Сачувати непријатеља
Као љупку сачмару

Не желим те нежности што их преваљујеш
Преко змијског језика
Док лепе умрлице
Докони грађани савесни грађани грђени

Ти помераш границе и вагоне
Острвљене воде
Поклекле росе прокисле преље

Још увек без тетоваже
Бауљаш међу митовима строга и кивна
Док сврху тражиш на новинским страницама
Које говоре о комшилуку и јефтиним цртаћима

Пијеш неки воћни чај
(дивља трешња, јабука + цимет)
Без боје густ
Док спремам десант на време
У коме је крајњи доказ рат исказа

(Крв и вино)

Нисам ти писао песме
Само памфлете
О таштини гериле

КАО ПРЕГЛАСНИ ОКЕАНИ


Ходају између солитера људи – кажу
И различити су градови у јануару – ћуте

Изнад ништавила су руке
Попут пробуђених општих места
У причама

Окренула се низ стрму улицу
То није миран сан
Као казати истину која даљине заборавља

Једино додир
У мојим рукама ветрови се укомешали
Као прегласни океани

И даље је то само моја прича
(О нама)
Док се свет скрио у дрхтај
У лепет

Те очи ме претварају у лет
Подрхтавају кораци
И сан се котрља
Низ стрму улицу

      = извор: из нових књига српских песника

 CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-1

БОГОЈЕВИЋ, Дејан, 1971-
   Појам знака или Варијација милосрдне јеке
или Песме из кафеа у граду на Колубари или  
Нема немих контаката са њом / Дејан         
Богојевић ; [илустрације у књизи Дејан     
Богојевић]. - 1. изд. - Београд : Апостроф',
2014 (Ваљево : Графопрес). - 61 стр. :     
илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Шум      
времена ; књ. 216)

Тираж 300. - Биобиблиографска белешка: стр. 
53-55. - Стр. 56-58: Сновље знаковља /    

ISBN 978-86-7634-140-5

COBISS.SR-ID 207979532

Нема коментара:

Постави коментар

Follow by Email